GO UP

Holyland Thailand Tag

**ประชาสัมพันธ์: “ศักดิ์สิทธิ์ วัชรฐิติเปรมชัย, ศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย, และ ศักดิ์สิทธิ์เมืองหุ่นเหล็ก – เครือข่ายเพื่อ Green ชุมชนยั่งยืน”** **นำทางสู่อนาคตเขียวขจีแห่งการสร้างชุมชนที่ยั่งยืน** *วันที่ 24 มิถุนายน 2566* – ในโลกที่พัฒนาเร็วขึ้นทุกวัน กลุ่มศักดิ์สิทธิ์ วัชรฐิติเปรมชัย, ศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย, และ ศักดิ์สิทธิ์เมืองหุ่นเหล็ก เป็นเครือข่ายคนที่รวมตัวกันเพื่อส่งเสริมและนำเสนอแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ที่เน้นการพัฒนา Green ชุมชนยั่งยืน ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา *เวลาผ่านไป 10 ปี* – ผลลัพธ์จากพลังของกลุ่มศักดิ์สิทธิ์นี้ได้เกิดขึ้นอย่างชัดเจน การสร้าง Green ชุมชนที่เติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นแหล่งสร้างสรรค์ทางการเงินและอาชีพสำหรับประชาชนในพื้นที่ ความเชื่อและความมุ่งมั่นของกลุ่มศักดิ์สิทธิ์ได้รับการยอมรับจากคณะผู้บริหารท้องถิ่นและความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ด้วยการสนับสนุนและสร้างพื้นที่เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดรวมถึงการสร้างโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม กลุ่มศักดิ์สิทธิ์ได้มีส่วนร่วมในการสร้างมิตรภาพและความร่วมมือกับองค์กรอื่นเพื่อกระทำการเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนา Green ชุมชนยั่งยืนให้เติบโตและยั่งยืน

ทัศนศึกษาเรียนรู้คู่ความสนุก กิจกรรมดีๆ แหล่งเรียนรู้เมืองหุ่นเหล็ก Holyland Thailand คุณศักดิ์สิทธิ์ วัชรฐิติเปรมชัย ผู้บริหารใหญ่ของศักดิ์อัลลอย ได้มีโอกาสบรรยายพิเศษให้กับ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศ สมุทรสงคราม คุณศักดิ์สิทธิ์ วัชรฐิติเปรมชัย กล่าวถึง ความสำคัญของการเรียนรู้ และแหล่งสร้างจิตนาการที่ต้องการทักษะที่หลากหลาย รวมถึงคุณค่าที่สร้างสรรค์และวัฒนธรรมไทยที่น่าภาคภูมิใจอย่างไม่น้อย แวะเที่ยวแวะชมได้ทุกวัน เปิดทุกวัน 9:00-18:00 น. แลนด์มาร์คแห่งใหม่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ค่าบัตรผ่านประตุู 1.ผู้ใหญ่ ค่าบัตร 50 บาท/คน 2.เด็กความสูง เกิน 135 ซม. ค่าบัตร 50 บาท/คน 2.เด็กอายุเกินกว่า 3 ปี และความสูงไม่เกิน 135 ซม. ค่าบัตร 20 บาท/คน 3.สำหรับ พระสงฆ์ ผู้พิการ

พระนครศรีอยุธยา - วันที่วันที่ 20 สิงหาคม 2566 คุณศักดิ์สิทธิ์ วัชรฐิติเปรมชัย ผู้นำศักดิ์อัลลอย ได้เข้าพระราชวังวัดมเหยงคณ์ ศาสนสถานที่รักษาศิลปะและวัฒนธรรม ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเสด็จสู่สถานที่ศรัทธาพระพุทธศาสนาอันเป็นที่รักและเคารพอย่างยิ่ง คุณศักดิ์สิทธิ์ วัชรฐิติเปรมชัย และทีมงานจากศักดิ์อัลลอยได้ทำการเยี่ยมชมจิตรกรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์และอารมณ์เย็นสบายของ ศมประสงค์ ชาวนาไร่ ที่กำลังสรรค์สร้างงานศิลปะสู่ผลงานที่จะถูกเปิดเผยในอีก 4 ปีข้างหน้า เพื่อให้ประชาชนได้สัมผัสและนับถืองานศิลปะเหล่านี้ การเยี่ยมชมวัดมเหยงคณ์เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นในการสืบทอดวัฒนธรรมและยังได้พบปะกับศิลปินชื่อดัง คุณวรกร ธำรงธรรมทัต และฐาปกรณ์ เทียนธาดา สรรค์สร้างศิลปะ ให้กับ"วัดมเหยงคณ์"และให้เกียรติเลือกแบบคอนกรีตพิมพ์ลาย CDT Innovation เพื่อให้เหมาะสมกับสถาปัตยกรรมและความเป็นไทยที่ปรากฏในเมืองหุ่นเหล็ก จังหวัดสมุทรสงคราม ของคุณศักดิ์สิทธิ์ วัชรฐิติเปรมชัย ผู้นำศักดิ์อัลลอย

ทัศนศึกษาเรียนรู้คู่ความสนุก กิจกรรมดีๆ แหล่งเรียนรู้เมืองหุ่นเหล็ก Holyland Thailand ขอขอบคุณคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศ สมุทรสงคราม ค่ะ แวะเที่ยวแวะชมได้ทุกวัน เปิดทุกวัน 9:00-18:00 น. แลนด์มาร์คแห่งใหม่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ค่าบัตรผ่านประตุู 1.ผู้ใหญ่ ค่าบัตร 50 บาท/คน 2.เด็กความสูง เกิน 135 ซม. ค่าบัตร 50 บาท/คน 2.เด็กอายุเกินกว่า 3 ปี และความสูงไม่เกิน 135 ซม. ค่าบัตร 20 บาท/คน 3.สำหรับ พระสงฆ์ ผู้พิการ คนชรานั่งวีลแชร์ เด็กอายุไม่ถึง 3 ขวบ เข้าฟรี 4.สำหรับครู นักเรียน ที่จะมาทัศนศึกษาเป็นหมู่คณะให้ติดต่อสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์โดยตรง (เบอร์โทรอยู่ด้านล่างติดต่อสอบถามได้ค่ะ) เปิดบริการทุกวัน 9:00-18:00 น. -