GO UP

ข่าวประชาสัมพันธ์ Tag

ข่าวประชาสัมพันธ์ เด็กๆ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดนางวัง ได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าตื่นเต้นใน "The Holy Land" ศักดิ์สิทธิ์ เมืองหุ่นเหล็ก วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา, เด็กๆ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดนางวัง (สหราษฎร์อุทิศ) ได้มีโอกาสเตรียมพบกับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ไม่เหมือนใคร ในโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่โลกกว้างที่สถานที่พิเศษ "The Holy Land" ของศักดิ์สิทธิ์ เมืองหุ่นเหล็ก ภาคส่วนเอกชนที่มีชื่อเสียงในการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาและเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนทั้งระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนนี้ โครงการนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้แบบไม่ธรรมดา จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและนำความรู้ที่ได้รับกลับมาพัฒนากระบวนการศึกษาเรียนรู้ของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ ครูประจำโรงเรียนเทศบาล 1 วัดนางวัง (สหราษฎร์อุทิศ), กล่าวว่า "โรงเรียนเทศบาล 1 วัดนางวัง